Nita-1

Management Studio

Kompetenshöjande utbildning och affärsutveckling för ledare och chefer genom medvetenhet.

Jag heter Nita Silverspjuth och driver Management Studio, Lifemanagement för dig som vill stärka ditt ledarskap och må bra i livet. Management Studio är en oas som ger utveckling, energi, hälsa och reflektion. Du som ledare är viktig, du påverkar många människor. För att hänga med i framtiden behöver du medvetenhet, styrka och balans. Min önskan är att du skall bli ditt bästa jag med framgång för dig, ditt företag och för ett hållbart samhälle. Du kan göra stor skillnad.

Ledarskapsutveckling genom såväl individuell coachning som utvecklingsgrupper och workshops.

 

Hitta ditt eget innehåll!

Alla kurser och workshops läggs ut under ”Vad händer i studion”. Nedan hittar du moduler som du kan bygga ihop till ett grupp- eller individanpassat program:

”Vi bygger hållbara ledare som tänker långsiktigt, tar snabba beslut och har förmåga till handlingskraft.”

 

Omvärldsperspektiv

Den ohållbara situationen för många av dagens chefer och ledare blir en stor kostnad då stressade, pressade och ogenomtänkta beslut fattas. Rätt ledarskap blir viktigare för människor och organisationer och vi behöver arbeta både långsiktigt och smart för hälsosam framgång. Flera generationer ledare möts i organisationer. Seniora ledare möter yngre förmågor. Kunskap vs kreativitet. Det är ett win-win läge, en kraft som vi skall använda. Att bli hållbar i framtiden handlar om smartness och din framgång är min framgång, vi hänger alla ihop. Skapa ett bra samhälle och ta hand om dig.

Trendspaning

För att kunna behålla och attrahera värdefulla och kompetenta medarbetare behöver chefer och ledare arbeta med mer än resultat. I flera undersökningar ser man att framtidens ledare behöver arbeta med att ge mer tid till strategiarbete och att kunna kommunicera mål. Att som ledare ha självinsikt och vara medveten. Att vara flexibel och våga ge medarbetare konstruktiv feedback. Att vara teknikorienterad och göra uppföljningar på ett effektivt sätt. Det finns många utmaningar att överbrygga. Varför vänta. Du är viktig, vill du vara framtidens ledare gäller det att hänga med!

Kostnader VS Investering

Ser du ditt ledarskap, din hälsa och utveckling som en kostnad eller som en inves- tering. Kortsiktiga vinster eller investering över tid kan göra stor skillnad. Satsa på din utveckling och hälsa det bidrar till framgång både för dig, företaget och samhället.

Lifemanagement för dig som vill förstärka ditt ledarskap och må bra i livet.

Personligt Ledarskap ”Ger medvetenhet”

Ledarskapspsykologi Stressmanagement
Maximera din potential
Mental träning
Måluppfyllelse
Affärsutveckling
Karriärutveckling
Hälsosamt

Livsstilsprogram ”Ger energi & kraft”

Kost & Näring
Hälsokollen Stresstest
Hälsoprover – analyser
Personliga kost & näringsråd
Medveten  fysik
Andas som träning
Vitaminer & Mineraler

Andlig Hälsa ”Ger harmoni & balans”

Reflekterande program:
Detoxa hjärna & hjärta
Existentiella samtal i grupp
Själavårdande enskilda samtal
Meditation teknik
Frigörande Andning
Esoterisk Massage

lokalen2

Nita Silverspjuth founder & educator

Vi går mot en ny tid. En ny era där ledarskapet och hälsan blir oerhört viktigt. Att bli sjukskriven för utmattningssymtom är vanligare än en förkylning. För att bli en hållbar och hälsosam ledare behövs utbildning och nya insikter. Livsstilsförändringar är i ropet. Mer grönt och mer rent. Att vara sann mot sig själv, att tänka på längre sikt, att värna om fritiden och människorna, att arbeta smartare och tjäna mer, nu tänker vi om. Vem skall ta sig tid att tänka om inte du gör det. Vem skall känna efter. Vem skall fatta bra beslut?

Min mission  är att påverka chefer och ledare i en positiv riktning. Min vision är att bidra till växande ledare som gynnar hela mänskligheten genom bättre relationer och resultat. Management Studio är platsen för reflektion och vi arbetar med SLOW Personal Management på ett snabbt sätt.

Miljöpolicy

Management Studio väljer att tänka grönt och försöker i möjligaste mån att göra inköp från klimatsmarta företag och organisationer. Allt som serveras hos oss är, då det går, fairtrade, KRAV och ekologiskt. Vi är noggranna med vilka våra samarbetspartners är och vi påverkar även dem att köpa produkter eller tjänster som vi kan står för. Vi är medlemmar i Naturskyddsföreningen och sponsrar Cafe Barista som bjuder Etiopiens skolbarn på lunch.