Gratis Prova På Tillfälle Meditation & Andningsklass

!cid_A3FE6FC4-1824-4B87-91D3-B24ED9E08C3B@lan

Anmäl Dig till Gratis Prova på torsdag den 14 januari!

Meditation kl 12-13, hur uppnå mental sinnesfrid.

Andningsklass kl 17.30-20.00, Breathwork löser spänningar, renar kroppen och ger energi!

Anmäl Dig till Nita Silverspjuth direkt sms 070-845 40 50, nita.silverspjuth@managementstudio.se

Varmt Välkommen!

Obs! Begränsat antal platser