Breathwork Andningsklass i Grupp start 31/3

Breathwork – Andningsklass i Grupp!

Andningens betydelse från början hade tre syften:

1. Kroppslig och andlig rening reningsprocess för att utforska och påverka sinnet.

2. I religöst syfte, för att nå kontakt med andra dimensioner.

3. I medicinskt syfte, som helande kraft och förklaring till olika sjukdomars uppkomst.

Ur detta har det främst i Inden o Kina uppstått skolor som utvecklat olika andningstekniker men  andningen som kraftkälla finns inom många olika kulturer. Samtliga har haft andningen som en del i sin medicin. Frigörande Andning har sitt ursprung från Yogans djupandning.

Fysiologiskt ökar du syresättningen i blodet och rensar ut slaggprodukter samt fyller dig Dig med ny härlig livsenergi. Du blir klarare och ökar upplevelseförmågan, kanske händer det magiska ting…

Kom med och upplev din kropp i total djupavslappning!

Anmäl dig direkt till Nita Silverspjuth 070-845 40 50 eller nita.silverspjuth@managementstudio.se