Att leva i sitt esse del II

Management-studio-jalle

Den här workshopen presenteras vad det handlar om att leva i sitt esse. Den är för dig som vill hitta ett inre lugn, nytt fokus och en mening med livet.

Den inre tryggheten blir allt viktigare för att vi skall kunna leva ett rikt och kreativt liv, trots att vi får alltmer krävande uppgifter. Det snabbt förändrade samhället utmanar oss att lära känna oss själva. Flyr vi undan den inre utvecklingsprocessen löper vi risken att förlora den tillit som bör få utgöra grunden för vår existens.

Möt Jalle Ahlström som är känd pastor och leg psykoterapeut med inriktning på att möta människan i hennes egen miljö. De senaste 20 åren har han arbetat som pastor på Avenyns krogar i Göteborg och nu inom näringslivet. Jalle är en uppskattad talare och föreläsare som berör. Föredragen inspirerar till reflektion och fördjupning om identitet, relationer och om hur livet påverkar oss. Jalle Ahlström arbetar också med retreater, som utmanar den alltmer stressade och högpresterande människan till reflektion. Gå in på Jalles hemsida om du vill läsa mer om honom!

Du som kommer på föreläsningen erbjuds att delta i en unik workshop om 3 st två timmars tillfällen med djupare diskussioner om ämnen som Livsmod, Tillit och Livsandan – att leva inte bara överleva.

Management Studio • Fredag 5 juni • 15.00–17.00 • 595:-/inkl moms • Anmälan senast 4 juni